Aplikasi BPTK

BPTK on MYSMS

Sokongan

Mozilla

Flash

Adobe Reader

Home / Notis Badan Pengamal

Notis Pemberitahuan Berkenaan Badan Pengamal Perubatan Tradisional dan Komplementari

Merujuk kepada subseksyen 63(1), Akta Perubatan Tradisional dan Komplementari 2016 [Akta 775]: “Mana-mana badan pengamal yang sebelum permulaan kuat kuasa Akta ini menjalankan atau melaksanakan fungsinya sebagai sebuah badan yang mengawal bidang amalan, hendaklah, pada permulaan kuat kuasa Akta ini, terhenti menjalankan atau melaksanakan apa-apa fungsi sehinggga ia telah ditetapkan sebagai badan pengamal ditetapkan di bawah seksyen 42.”

 

Bahagian Perubatan Tradisional dan Komplementari akan memaklumkan senarai badan pengamal yang ditetapkan apabila ia telah dimuktamadkan mengikut seksyen 42, Akta 775. 

Tarikh Kemaskini

Login

Username:

Password:

Remember meLost Password?

Register now!

Kaunter Pengunjung