Aplikasi BPTK

BPTK on MYSMS

Sokongan

Mozilla

Flash

Adobe Reader

Home / Profil / Strategik

Strategik


Bagi mencapai matlamat dan wawasan tersebut, BPTK telah merangka strategi berikut;
  1. Meningkatkan kecekapan dan keberkesanan organisasi melalui pembangunan modal insan yang berkesan, permodenan dan automasi pejabat, serta sentiasa meningkatkan penambah-pembaikan perkhidmatan secara berterusan;
  2. Membangunkan garis panduan amalan supaya perkhidmatan yang diberikan adalah berkualiti dan mematuhi standard amalan;
  3. Memperkukuhkan aktiviti pemetaan premis-premis yang menawarkan perkhidmatan BPTK;
  4. Memastikan suasana kesefahaman dan kerjasama berterusan dan sentiasa wujud antara badan-badan pengamal dan BPTK melalui mesyuarat dan dialog;
  5. Meningkatkan potensi serta kepakaran anggota;
  6. Mewujudkan satu kumpulan tenaga kerja yang berdedikasi dan penuh komitmen melalui motivasi, penghargaan serta ganjaran yang berpatutan;
  7. Mempergiatkan aktiviti penyelidikan, pembangunan dan inovasi;
  8. Mewujudkan suatu suasana yang menggalakkan kakitangan bekerja secara berpasukan dengan sikap penyayang, serta melaksanakan tugas masing-masing secara professional;
  9. Meningkatkan jalinan kerjasama dengan agensi-agensi kerajaan, swasta serta antarabangsa.

See also
Recommend this page to a friend! Prepare to print

Tarikh Kemaskini

Login

Username:

Password:

Remember meLost Password?

Register now!

Kaunter Pengunjung